Ook als je goederen uit het buitenland invoert, krijg je te maken met omzetbelasting (btw). De Belastingdienst maakt daarbij onderscheid tussen landen binnen en buiten de EU. Meer over de btw-regels bij importeren vind je in dit artikel.

Btw-regels voor import uit landen binnen en buiten de EU

Voor landen binnen de Europese Unie (EU) gelden andere btw-regels dan voor landen buiten de EU. Let op: dit artikel gaat over btw-regels bij import. Hier lees je meer over de btw-regels bij export van goederen of diensten.

Binnen EU
Als je goederen importeert vanuit een ander EU-land, spreek je eigenlijk niet van import maar van een intracommunautaire verwerving. De levering is in het andere land belast met nul procent. Je moet over deze verwerving wel Nederlandse btw afdragen. Je gaat de goederen immers in Nederland verhandelen. Deze btw draag je af via je periodieke btw-aangifte.
Om goederen tegen dit nulprocentstarief geleverd te krijgen, moet aan twee voorwaarden worden voldaan:

Je bent een btw-plichtige ondernemer. De leverancier uit het andere EU-land is op de hoogte van dit nummer en vermeldt jouw en zijn btw-nummer op de factuur. De goederen moeten het land van jouw leverancier verlaten. Dit kun je aantonen met bijvoorbeeld een orderbevestiging, de factuur of de vrachtbrief.

Goederen ophalen binnen de EU
Als je de goederen zelf ophaalt bij je leverancier, betaal je vaak wel btw (van zijn land) aan de leverancier. Je moet deze verwerving in Nederland ook aangeven bij je aangifte omzetbelasting. De btw die je aan de leverancier in het buitenland hebt betaald, kun je terugvragen bij de belastingdienst in het betreffende land. Als je kunt aantonen dat de producten het land van de leverancier zullen verlaten, hoef je geen btw te betalen. Dit kun je doen door middel van bijvoorbeeld een vrachtbrief of factuur.

Buiten de EU
Als je goederen importeert uit landen buiten de EU, is de invoer belast in het EU-land waar de goederen de EU binnenkomen. Je betaalt btw aan de belastingdienst van dat land en daar doe je ook aangifte. De hoogte van de btw die je moet betalen hangt af van de douanewaarde van de goederen. De douanewaarde bestaat uit:

  • De vergoeding of transactiewaarde van de goederen;

  • De bijkomende kosten tot op de plaats van bestemming binnen de EU (commissie, verpakking, vervoer en verzekering)

  • De bij invoer verschuldigde belastingen (zonder btw) en heffingen.

De btw wordt dus altijd als laatste geheven over het totaalbedrag van de zending.

Btw voldoen
Als je btw verschuldigd bent bij de import van goederen buiten de EU, kun je die op twee manieren voldoen:

  • Je betaalt btw bij de douane.

  • Als je een vergunning artikel 23 (de verleggingsregeling) hebt, hoef je bij de douane geen btw te betalen. In plaats daarvan geef je de btw aan in je btw-aangifte. Op de site van de Belastingdienst lees je hoe je zo’n vergunning aanvraagt.

Diensten afnemen binnen en buiten de EU
Import geldt natuurlijk niet alleen voor goederen, ook voor diensten. Als je diensten afneemt uit het buitenland, staat op de factuur vaak ‘btw verlegd’. Aangifte doe je in Nederland. Dit geldt zowel voor diensten uit EU-landen als uit niet-EU-landen.

Bron: MKB Servicedesk

Vraag niet beantwoord of nog een vraag?

SPIN Administratie helpt je graag verder!

CONTACTGEGEVENS